ชื่อ - นามสกุล :นางดวงพร ศรีปะโค
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :306/1 ถนนราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
Telephone :037-212220
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ