[ Kamonchanok ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวกมลชนก สว่างกุล
ชื่อเล่น : 
ปอ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
6/7/2530
อายุ : 
30
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Porpeay1987@gmail.com  
ที่อยู่ : 
89 ซ.ไทยวิเชียร ต.หน้าเมือง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
25000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0944872704
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี