[ abijung ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สิริพร สืบจันทร์
ชื่อเล่น : 
กุ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
31/12/2525
อายุ : 
35
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sirikung_s@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
115 ม.6 ต.หนองโพรง
อำเภอ : 
ศรีมหาโพธิ์
จังหวัด : 
ปราจีนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 
25140
เบอร์โทรศัพท์ : 
0917763616
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานโรงงาน
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย