ข่าวสารประชาสัมพันธ์            
    - ประกาศ...บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม