[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ภาพกิจกรรม
M112_resize.jpg
 
M111_resize.jpg
 
กิจกรรมในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัด
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
3 : งานพัฒนาหลักสูตรฯ
4 : งานวัดผลและประเมินผล
6 : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
18 : งานวิทยบริการและห้องสมุด
24 : งานสื่อการเรียนการสอน
25 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26 : แผนกวิชาการบัญชี
27 : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
28 : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์