ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นายสมเกียรติ  ต้องทรัพย์อนันต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

  • ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  • เปิดภาคเรียนวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

COPYRIGHT@2018 | By PPTC DESIGN

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000