โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น(E to E) หลักสูตร ติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั้มแรงเหวี่ยง

IMG_5305.JPG
Size (KB)  :  619 KB
IMG_5306.JPG
Size (KB)  :  584 KB
IMG_5311.JPG
Size (KB)  :  497 KB
IMG_5312.JPG
Size (KB)  :  585 KB
IMG_5313.JPG
Size (KB)  :  562 KB
IMG_5322.JPG
Size (KB)  :  617 KB
IMG_5325.JPG
Size (KB)  :  562 KB
IMG_5331.JPG
Size (KB)  :  623 KB
IMG_5333.JPG
Size (KB)  :  522 KB
IMG_5337.JPG
Size (KB)  :  445 KB
IMG_5341.JPG
Size (KB)  :  709 KB
IMG_5342.JPG
Size (KB)  :  644 KB
Pages:     1 2 3 4 5