• ฝ่ายวิชาการ

 

  • ฝ่ายบริหารทรัพากร
  • ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

  • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

COPYRIGHT@2018 | By Admin PPTC DESIGN

วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ถ.ราษฏรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000